Wij zijn wij?

De basis van De UitzendStudent werd gelegd in 1998, toen een zestal Delftse studenten zichzelf uitzond bij bedrijven om wat bij te verdienen naast hun studie. Al gauw was er meer vraag naar het goed geleverde werk van flexibele, ondernemende en snel lerende uitzendkrachten. Samen richtten ze Logistiek Management Delft B.V. op. LMD B.V. liep als een trein en groeide gestaag. Helaas bleek de naam vaak voor verwarring te zorgen. Daarom is de naam in de loop van de tijd veranderd in De Uitzendstudent.

Nu, vijftien jaar later wordt de Uitzendstudent bestuurd door een team van vijf studenten van de TU Delft die zich met veel enthousiasme inzetten voor het bedrijf. De Uitzendstudent staat midden in de studentenwereld, waardoor het een opvallend flexibel uitzendbureau is dat snel goede uitzendkrachten kan aanleveren.

(v.l.n.r.) Philippe, Ward, Jet, Tycho en Vincent